Polityka prywatności
serwisu internetowego zrobtozmodo24.pl

§ I.
Postanowienia ogólne

 1. Terminy: Regulamin, Serwis, Wamar-Sosenka s.c., Użytkownik, Formularz mają w niniejszym dokumencie znaczenie przypisane im w Regulaminie serwisu internetowego zrobtozmodo24.pl.
 2. Polityka Prywatności zawiera w szczególności następujące informacje:
  1. jakie dane Użytkowników są przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu i jakie są zasady przetwarzania tych danych;
  2. kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników;
  3. jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Wamar-Sosenka s.c.;
  4. jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez Wamar-Sosenka s.c.;
  5. w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

§ II.
Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników

 1. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu konieczne jest podanie danych w Formularzu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników jest Wamar-Sosenka s.c..
 4. Wamar-Sosenka s.c. nie przetwarza innych danych o Użytkownikach, niż dane przesłane przez Użytkownika za pomocą Formularza.
 5. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników przez Wamar-Sosenka s.c. jest zgoda wyrażona przez Użytkownika oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 6. Dane gromadzone przez Wamar-Sosenka s.c. wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu (zgodnego z Regulaminem), realizacji uprawnień Użytkowników oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora. Za zgodą Użytkownika dane wykorzystywane są także do przesyłania newslettera zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Otrzymywanie newslettera jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 7. Dane Użytkowników przetwarzane przez Wamar-Sosenka s.c. nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 9. Wamar-Sosenka s.c. nie publikuje danych Użytkowników.

§ III.
Środki ochrony prywatności

 1. Dane przesyłane przez Użytkowników za pomocą Formularza są chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Wamar-Sosenka s.c. ma do nich dostęp wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (wskazanych w Polityce Prywatności).
 2. Wamar-Sosenka s.c. dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej Użytkownika.

§ IV.
Pliki cookies

 1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w szczególności pliki tekstowe. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.
 2. Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie w celu zapamiętywania danych wpisywanych do Formularza.
 5. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie służą wyłącznie ułatwieniu korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Nie są wykorzystywane przez Wamar-Sosenka s.c. do śledzenia Użytkowników czy zbierania informacji o nich.

§ V.
Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Wamar-Sosenka s.c. w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na podstronie „Kontakt”.